Vil følgje opp bekymringsmelding

I samband med bekymringsmeldinga frå Norges Miljøvernforbund, Møre og Romsdal, om miljøstoffet PCB i lyktestolpar ved Brusdalsvatnet vil Ålesund kommune vil følgje opp saka. Det skriv kommunen til NRK. Kommunen vil gjere nødvendige undersøkingar. I den grad dette skulle utgjere ein potensiell fare for drikkevatnet vil kommunen bidra til å gjennomføre aktuelle tiltak.

PCB-kondensator
Foto: Frank Stenslie / NRK