NRK Meny

Vil flytte 5 000 arbeidsplasser

Nær 5 000 arbeidsplasser foreslås overført til fylkeskommunene i en fersk rapport. Bufetat og IMDi er blant fem statlige etater som foreslås nedlagt. Utvalget foreslår endringer som samlet sett vil medføre at 23,5 milliarder kroner overføres fra statlige institusjoner til fylkeskommunene.