NRK Meny
Fylkeshuset i Molde.
Foto: Omar Sejnæs / NRK

Nye oppgaver til fylkene

Oppsummert

Et ekspertutvalg foreslår å flytte nær 5 000 arbeidsplasser og oppgaver for 24 milliarder kroner til de nye fylkeskommunene. Møre og Romdal fortsetter som egen region når regionreformen trer i kraft 1. januar 2020.

 • Ventar kamp om oppgåvene

  Det blir truleg ein beinhard kamp om dei nye oppgåvene som fylkeskommunane skal få. Det seier leiaren for regjeringa sitt ekspertutval, Terje Hagen. Utvalet foreslår å overføre tunge oppgåver innanfor mellom anna klima- og miljø, næringspolitikk, kultur og integrering frå til dels statlege organ til fylkeskommunane. Hagen seier det allereie på kultur- og næringsfeltet har kome kritikk frå dei som blir ramma av endringane.

  Professor Terje P. Hagen
  Foto: NRK
 • Utfordrar Ap og Sp

  KrF er klar til å kjempe for ei omfattande overføring av oppgåver frå Staten til fylkeskommunane, seier stortingsrepresentant Steinar Reiten. I dag diskuterer kommunane sin interesseorganisasjon KS forslaget frå ekspertutvalet om å overføre oppgåver til fylkeskommunane. Reiten seier han er positivt overraska over forslaget og utfordrar Arbeidarpartiet og Senterpartiet til å støtte kampen for å overføre fleire oppgåver.

  Steinar Reiten
  Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK
 • – Flytter beslutninger nærmere folk

  Forslaget fra regjeringas ekspertutvalg betyr at makt og beslutninger flyttes nærmere folk. Det mener Vetle Wang Soleim (H) i Stortingets finanskomite. Utvalget vil flytte en rekke tunge oppgaver over til fylkeskommunene. Soleim er godt fornøyd med forslaget, og han tror regjeringen kommer til å følge opp. De to største regjeringspartiene Høyre og FrP har ønsket å legge ned fylkeskommunen, men Soleim sier det er flertall i Stortinget for tre forvaltningsnivå.

  Vetle Wang Soleim
  Foto: Trond Vestre / NRK
 • – Det er klart vi liker dette

  Fylkesordfører Jon Aasen (Ap) er svært fornøyd med oppgavene som regjeringas ekspertutvalg vil overføre til fylkeskommunene. Tunge oppgaver innenfor regional utvikling, integrering og kultur er foreslått overført. I tillegg ønsker utvalget å overføre en rekke oppgaver fra fylkesmannen. Aasen sier forslaget går lenger enn han hadde trodd, men han er svært spent på hva regjeringa og Stortinget vil gjøre.

  Jon Aasen
  Foto: Trond Vestre / NRK