Fylkeshuset i Molde.
Foto: Omar Sejnæs / NRK

Nye oppgaver til fylkene

Oppsummert

Et ekspertutvalg foreslår å flytte nær 5 000 arbeidsplasser og oppgaver for 24 milliarder kroner til de nye fylkeskommunene. Møre og Romdal fortsetter som egen region når regionreformen trer i kraft 1. januar 2020.

 • – Regionreformen har store mangler

  Geir Vinsand i analyseselskapet NIVI er ikke overrasket over bråket og problemene med regionreformen. I Finnmark er politikerne sterkt i mot en sammenslåing med Troms og boikotter arbeidet med det nye storfylket. Vinsand som er sterkt kritisk til hele reformen, mener det har startet i feil ende. Han mener det ikke blir noe mer regionalt demokrati av å lage mammutfylker som for eksempel et sammenslått Troms og Finnmark.

  Geir Vinsand
  Foto: Trond Vestre / NRK
 • Ventar kamp om oppgåvene

  Det blir truleg ein beinhard kamp om dei nye oppgåvene som fylkeskommunane skal få. Det seier leiaren for regjeringa sitt ekspertutval, Terje Hagen. Utvalet foreslår å overføre tunge oppgåver innanfor mellom anna klima- og miljø, næringspolitikk, kultur og integrering frå til dels statlege organ til fylkeskommunane. Hagen seier det allereie på kultur- og næringsfeltet har kome kritikk frå dei som blir ramma av endringane.

  Professor Terje P. Hagen
  Foto: NRK
 • Utfordrar Ap og Sp

  KrF er klar til å kjempe for ei omfattande overføring av oppgåver frå Staten til fylkeskommunane, seier stortingsrepresentant Steinar Reiten. I dag diskuterer kommunane sin interesseorganisasjon KS forslaget frå ekspertutvalet om å overføre oppgåver til fylkeskommunane. Reiten seier han er positivt overraska over forslaget og utfordrar Arbeidarpartiet og Senterpartiet til å støtte kampen for å overføre fleire oppgåver.

  Steinar Reiten
  Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK
 • – Flytter beslutninger nærmere folk

  Forslaget fra regjeringas ekspertutvalg betyr at makt og beslutninger flyttes nærmere folk. Det mener Vetle Wang Soleim (H) i Stortingets finanskomite. Utvalget vil flytte en rekke tunge oppgaver over til fylkeskommunene. Soleim er godt fornøyd med forslaget, og han tror regjeringen kommer til å følge opp. De to største regjeringspartiene Høyre og FrP har ønsket å legge ned fylkeskommunen, men Soleim sier det er flertall i Stortinget for tre forvaltningsnivå.

  Vetle Wang Soleim
  Foto: Trond Vestre / NRK