Vil bedre busstilbudet

Fylkeskommunen vil bedre busstilbudet i Ålesund og Giske. Bussrutene har vært uendra i flere år, samtidig som det har skjedd store endringer i både boligbygging og næringsutvikling. Tre forskjellige alternativ med økt tilbud både på dagtid og kveldstid skal vurderes, sier Svein Ivar Aarskog i Møre og Romsdal fylkeskommune. Saken skal opp i samferdsselsutvalget i november, og nye ruter skal gjelde fra 1.mai 2018.

Nettbuss, Ålesund
Foto: Aleksander Båtnes / NRK