Hopp til innhold

Ville at politiet skulle etterforske Bingsa-saken

Fremskrittspartiet og Ålesundslista vil at politiet skal etterforske Bingsa-saken nå, men formannskapet vil ha saken opp i bystyret.

Formannskapsmøte i Ålesund

Rådmann Astrid Eidsvik orienterte formannskapet om Bingsa-saken 2. mai. Rådmannen sa at hun hele tiden vurderer om hun skal gå til ordføreren og be henne gå til politiet.

Foto: Frode Berg / NRK

Rådmann Astrid Eidsvik la opp til en ren orienteringssak om Bingsa uten forslag til vedtak under tirsdagens formannskapsmøte. Rådmannen vil at saken skal ferdigbehandles i kontrollutvalget før et politisk vedtak blir gjort.

Fremskrittspartiet har tidligere opplyst at de vurderer å be politiet etterforske Bingsa-saken, og under formannskapet fremmet gruppeleder Geir Stenseth dette sammen med Ålesundslista. Bakgrunnen er opplysningene som er kommet frem om gjentatte brudd på arbeidsmiljøloven, brudd på innkjøpsloven og mange millioner i feilrapporteringer.

– Vi ber om at formannskapet vedtar at ordføreren på vegne av Ålesund kommune ber politiet vurdere om det er grunnlag for å starte etterforskning i saken om Bingsa Næring. En eventuell etterforskning vil bekrefte eller avkrefte om det er blitt begått lovbrudd som kan medføre straffeansvar. Det er kun ordføreren som kan be om dette, sa Stenseth under møtet.

Han vil at Ålesund kommune, sammen med politiet, går aktivt inn i saken for å se etter ulovligheter.

Geir Stenseth i formannskapssalen

Geir Stenseth (FrP) vil at politiet skal vurdere om det er blitt begått lovbrudd.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– Vi er nødt til å ta grep for å komme til bunns. Saken vokser i omfang uke for uke, sa Stenseth.

Kirsti Dale, som er uavhengig representant, støttet forslaget.

– Det må gjøres noe nå, sa hun.

Vil kontrollutvalget skal avslutte behandling først

Høyre fremmet et litt annet forslag for formannskapet. Øystein Tvedt (H) ba om at kontrollutvalget får lagt frem sin vurdering før bystyret vedtar om det skal leveres politianmeldelse når bystyret møtes 11. mai.

Under debatten sa Tore Johan Øvstebø (KrF) at han tror det kan bli krevende for bystyret å ta stilling til en politianmeldelse. Han vil gjerne ha en juridisk vurdering fra en kommuneadvokat om saken.

Ordfører i Ålesund, Eva Vinje Aurdal, sier at hun er overrasket over omfanget og hvor lang tid avsløringene på Bingsa har gått over.

– Det blir nesten mer alvorlig på grunn av det. Vi er samstemte om at her er det behov for å rydde, og for all tid fremover statuere et eksempel for hvordan standarden i Ålesund skal være, sa Aurdal under møtet.

Hun støttet forslaget til Tvedt, men er usikker på om datoen for neste bystyremøte kommer for raskt til at rådmannen rekker å vurdere saken før bystyremøtet.

Forslaget om å få politiet inn nå ble nedstemt

Etter en kort avstemming i formannskapet ble det stemt over de to forslagene. Forslaget fra Øystein Tvedt (H) ble vedtatt mot fire stemmer.

Pause før avstemming i formannskapet

Formannskapet tok en kort pause før avstemming. Svin Rune Johannesen (Ap) diskuterer med blant andre Øystein Tvedt (H). Johannesen avviser ikke at politiet skal vurdere saken, men vil vite hva kontrollutvalget får på bordet først.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Det blir derfor ikke politietterforskning nå. Det blir opp til bystyret å avgjøre om saken skal anmeldes.

– Høyre og FrP er enige i at det er behov for politimyndighet i denne saken. I bystyret må vi nå ta stilling til om vi ønsker å gå videre til politiet i denne saken. Det mener jeg vi er helt avhengig av for å få riktig progresjon i denne saken, sier Tvedt.

Stenseth synes det er dumt at deres forslag, om å få politiet inn med en gang, falt.

– Det andre forslaget kan trekke ut i tid før det blir effektuert. Dette har pågått siden i høst, nå er det mai, snart må vi begynne å se på saken, sier Stenseth.

Ordfører Aurdal sier at forslagene i realiteten inneholder det samme.

– Hvis saken er alvorlig nok må selvfølgelig de riktige instansene inn, men forslaget fra Høyre var best fordi det gir tid til våre egne kontrollorgan.

– Vi må ikke bli så ivrig etter å få hoder til å rulle at vi ikke tar oss tid til den riktige og gode behandlingen, sier hun.

Politiet inn i saken

Politiet opplyser til Sunnmørsposten at de vil ta kontakt med Ålesund kommune i løpet av uka for å komme i dialog om saken, sier politiet til avisa. Det synes Aurdal er fint.

– Det er et tegn på at ting fungerer slik det skal i samfunnet.

SISTE FRÅ MØRE OG ROMSDAL