Viktig å sjekke nå

Mange røykvarslere er i ferd med å gå ut på dato. Det er altså mer enn bare batteriene som må sjekkes nå før julehøytiden.

Husk å sjekke den en gang i året.