Får penger for å verve sykepleiere

Å rekruttere nok sykepleiere til hjemmetjenesten og sykehjem har blitt så vanskelig at bemanningsbyråer blant annet har startet vervekampanje.

Birgitte Larsen og Amanda Skinnes

Birgitte Larsen setter intramuskulær injeksjon på medstudent Amanda Skinnes.

Foto: Privat

Jobbannonsen opplyser at hvis man klarer å verve en sykepleier som jobber minst 120 timer i Norge, får man tusen kroner. Om man klarer å verve en spesialsykepleier får man 2000 kroner.

Betaler reise og opphold

I tillegg til å få betalt for å verve folk, betaler bemanningsbyrået både reise og opphold i Ålesund og lover personalsammenkomst og en opplevelseshelg til høsten.

Administrerende direktør i bemanningsselskapet Centric Care, sier det er helt nødvendig å tilby noe ekstra for å skaffe folk.

– Det er en vanskelig bransje, og det er stor konkurranse i markedet. Derfor tilbyr vi blant annet opphold og reise, forklarer han.

Det er ikke bare i Ålesund det er stor mangel.

– Vi har slike annonser i hele Norge, det er ikke noe rart med det, sier han.

Ståle Evald Ræstad som er hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund, har blandede følelser for slike annonser.

– Jeg er positiv til at man gjør et tiltak for å rekruttere folk, men samtidig er det slik at sliter byråene med å skaffe sykepleiere, så viser dette en stor mangel på utdannede folk i markedet, sier han.

Jobbannonse

Dette er hva sykepleiere kan få om de flytter til Ålesund.

Krever erfaring

Ståle Evald Ræstad

Ståle Evald Ræstad, tillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund, bekrefter sier det er et problem å skaffe kvalifisert bemanning til ulike kommuner.

Foto: Privat

Han sier at mangelen på sykepleiere blant annet kommer av at mange slutter i jobben.

– Det utdannes relativt bra med sykepleiere, men jeg opplever hele tiden som hovedtillitsvalgt at mange sykepleiere slutter i yrket og forsvinner til andre sektorer. Det å jobbe med personer som har mange sykdommer og et komplekst sykdomsbilde er krevende.

Han sier det er lettere å skaffe personale til sykehus.

– I kommunal pleie er det ikke alltid du har så mange andre fagpersoner å spørre om råd. På sykehjem har man kanskje flere sykepleiere rundt seg, men i hjemmetjenesten og den slags er man ofte alene, så da kreves det at man er erfaren for å klare jobben, forklarer han.

Begynner i offshore

Ræstad forteller at en del forsvinner til oljesektoren.

– En del begynner innenfor offshorevirksomheter. Noen begynner i vaskejobb på oljeplattformer hvor de får tilbud om lønn som er langt bedre enn det å være sykepleier i Norge. Andre forsvinner til sektorer der det gis bedre tid og veiledning til å gjøre gode faglige prestasjoner, uten et stort tidspress.

– De vil ha en jobb som er roligere, ikke en jobb hvor man må jobbe på akkord med antall oppdrag på et gitt tid. Kommunene hadde tjent på å få ei bedre totalbemanning der det var flere hoder til stede til ei hver tid, slik at ikke arbeidspresset var så stort.

Bør ikke folk ta seg en slik jobb fordi de føler seg kvalifisert til det, og har lyst å komme istedenfor å bli "lokket"?

– Der er mange ledige jobber i hele Norge og flere firmaer som konkurrerer om å få tak i kvalifiserte folk. Samtidig har kommunene nok utfordringer med å skaffe nok folk selv. De som har noe ekstra å tilby dem som søker jobb kan fort vinne kampen og tiltrekke seg folk.

– Den generasjonen sykepleiere som bare gikk etter kallet er det færre av i dag. Sykepleiere søker faglige utfordringer og personlig utfordring i yrket. Hvis en leverandør kan tilby noe ekstra utover den biten, vil det alltid være noen som blir fristet.

Rådet til jobb på sykehus

Birgitte Larsen

Birgitte Larsen er nyutdannet sykepleier og jobber ved Ålesund sykehus.

Foto: Privat

Birgitte Larsen er sykepleier og har jobbet ved Ålesund sykehus omtrent ett år. Hun forteller at skolen oppfordret om å nettopp ta jobb ved et sykehus.

– Skolen sa det var en fordel å jobbe noen år på sykehus for å få større utbytte og mye erfaring. Det er flere læresituasjoner der, forklarer hun.

Larsen har flere venninner som jobber på sykehjem eller i hjemmesykepleien, men angrer ikke på at hun fulgte skolens råd.

– På mange områder har jeg lært mer enn dem som jobber kommunalt, vi prater jo om arbeidshverdagen, sier hun.

Hun har ikke sett annonser med bonuser, men tror dette kan være positivt.

– Det vil kanskje øke interessen, noe som er veldig viktig siden det er mangel på folk.