NRK Meny

Ver obs på bil i Ellingsøytunnelen

Ein innringar melder om at ein personbil med motorstopp står farleg og utsett til for andre trafikantari Ellingsøytunnelen. Bilen står i svingane mot Ellingøy-sida av tunnelen og kjem svært overraskande på andre bilar. Folk blir bedne om å vise stor varsemd i tunnelen.