Vegtilsynet har funnet avvik

Vegtilsynet har funnet feil ved to av Statens vegvesen sine anlegg i Møre og Romsdal – etter å ha gjennomført tilsyn i Region midt. På riksveg 70 Tingvoll-Meisingset er det dype byggegroper som ikke er sikret med langsgående rekkverk. I tillegg er det langsgående rekkverk uten arbeidsrom på denne strekningen og E136 Marstein. Vegtilsynet ser på feilene som alvorlige og vil følge opp avvikene.

Riksveg 70 Tingvoll-Meisingset
Foto: Vegtilsynet