Vegmerking på Nordmøre

På riksveg 70 på Nordmøre er det i dag merking av den nye vegen ved Tingvoll. Bilistar blir bedt om å vise omsyn og følge skilting. Gulstripe blir merket over ein strekning på åtte kilometer mot Sunndalsøra, og arbeidet vil gå føre seg i heile dag, opplyser entreprenøren.