Vegen opna

Fylkesveg 110, Spjelkavik–Digerneset er opna for normal trafikk igjen etter problem med to vogntog.