Varslarsak i Møre og Romsdal

  • Blir følgt opp av direktoratet

    Politidirektoratet vil følgje opp forhold som har blitt avdekt i samband med undersøkinga av ei varslarsak om kritikkverdige forhold i Møre og Romsdal politidistrikt. Det viser avslutningsbrevet frå Politidirektoratet. Varselet retta seg mot politimeister Ingar Bøen. Politidirektoratet konkluderte i mars med at det ikkje har skjedd kritikkverdige forhold etter arbeidsmiljøloven. Dei ser ikkje at det er behov for ytterlegare undersøkingar, men skriv i avslutningsbrevet at dei likevel vil jobbe vidare med forhold som har blitt avdekt med tanke på forbetring og læring.

  • Ikke kritikkverdige forhold

    Politidirektoratet har undersøkt en varslersak om kritikkverdige forhold i Møre og Romsdal politidistrikt. Varslet rettet seg mot politimester Ingar Bøen og handlet om resultater og manglende oppfølging ved medarbeiderundersøkelser. Nå konkluderer Politidirektoratet med at det ikke har forekommet kritikkverdige forhold etter arbeidsmiljøloven. Likevel sier undersøkelsesgruppen at det ligger læring i alle varslingssaker, og de vil følge opp med tiltak. Bøen vil av hensyn til varsleren ikke kommentere saken.