Vanylven tar studielånet

Nå innfører Vanylven sitt eget "Finnmarksfradag" for å få folk til flytte til søre Sunnmøre. For hvert år du bor og jobber i kommunen, betaler Vanylven inntil 15 prosent av studielånet ditt, avgrenset til 28.000 kroner årlig. De lokker også med høyere startlønn for kvalifiserte søkere til stillinger som lærere, sykepleiere, førskolelærere og andre fagfolk som kommunen har bruk for. Vedtaket ble gjort i et samstemt kommunestyre.