Hopp til innhold

Uvaksinert ansatt smitta tre brukere i hjemmetjenesten med korona

En ansatt har smitta tre brukere i hjemmetjenesten i Molde med koronaviruset. – Den ansatte var uvaksinert, og to av de smittede er nå innlagt på sykehus, sier kommuneoverlege Cato Innerdal.

– En ansatt har testet positivt for korona og smittesporingen har avdekket sykdom hos tre brukere, bekrefter kommuneoverlege Cato Innerdal, til NRK.

Den ansatte er bosatt i en nabokommune og jobber i hjemmetjenesten ved Glomstua omsorgsdistrikt i Molde i Møre og Romsdal.

Cato Innerdal i Molde

Kommuneoverlege Cato Innerdal.

Foto: Roar Strøm / NRK

De tre brukerne er hjemmehørende i Molde og var fullvaksinerte. Det er eldre pasienter, og to av de smittede er innlagt på sykehus.

– Kan du si noe om tilstanden til de som er på sykehus?

– Jeg kan ikke kommentere det, men det ligger i sakens natur at de er syke når de blir innlagt på sykehus.

Smittesporing pågår

Han legger til at alle ansatte og brukere i hjemmetjenesten som har vært i nærkontakt med den ansatte på tirsdag eller onsdag i forrige uke, ble testet med hurtigtester på fredag. Til sammen dreier dette seg om 30 personer. Ansatte og brukere ble testet igjen i løpet av mandag.

Mandag kveld meldte Molde kommune om to nye smittetilfeller koblet til utbruddet i hjemmetjenesten. Den ene er nærkontakt av en smittet bruker, mens den andre er helsepersonell. Smittesporing pågår fortsatt.

Uvaksinerte blir pålagt å bruke munnbind

Innerdal sier kommunene så langt ikke har hatt rutiner på å sjekke hvorvidt ansatte er vaksinerte. Kommunene kan heller ikke pålegge ansatte å vaksinere seg.

– Jeg kjenner ikke til bakgrunnen for at den ansatte ikke har vaksinert seg. Vaksinen er frivillig og det er opptil hver enkelt å velge om man vil vaksineres eller ikke. Vi vil nå kartlegge omfanget, og i hvor stor grad våre ansatte i helse og omsorgstjenesten er vaksinert eller ikke, sier Innerdal.

Molde kommune har derfor rådført seg med Helsedirektoratet om hva de kan gjøre for å unngå at dette skjer igjen.

– Uvaksinerte eller delvis vaksinerte blir heretter pålagt å bruke munnbind i kontakt med pasienter, og hansker der det er fysisk berøring, sier Innerdal.

Tiltaket er i tråd med bestemmelser i arbeidsmiljøloven og i henhold til anbefalingene fra Helsedirektoratet.

Høy vaksinasjonsdekning

Ansatte er ikke pliktige til å oppgi vaksinestatusen, men de blir ansett som uvaksinerte dersom de ikke gjør det. Det er ikke tatt stilling til hvordan innhentingen av vaksinestatusen rent praktisk skal gjennomføres.

Kommuneoverlegen sier at Molde kommune har høy vaksinasjonsdekning i befolkningen generelt.

– Vi har derfor all grunn til å anta at det ikke er snakk om så mange ansatte i helse og omsorgstjenestene som er uvaksinerte, men vi ser jo nå at det uansett kan få alvorlige konsekvenser dersom det bare er en eller et fåtall som ikke er vaksinert, sier Innerdal.

Molde kommune har 33 registrerte smittede så langt i september.