NRK Meny

Utsetter vegspørsmål

Fylkesutvalget vil bruke mer tid på å avgjøre hvilke fylkesveger i Møre og Romsdal som bør omklassifiseres til statlige veger. Samferdselsutvalget foreslo at fv.60 mellom Hellesylt og Grodås, fv. 61 som er en del av Kystvegen, fv.64 og fv. 65 mellom indre Nordmøre og Trøndelag blir omklassifisert til statig veg. Saka kommer opp igjen i desember.

Fylkesutvalget i Møre og Romsdal
Foto: Trond Vestre / NRK