NRK Meny

Utsett nedlegging

Helseminister Bernt Høie utsett å legge ned regionale helseføretaka. Han har i staden sett ned eit utval som skal bruke neste år på å finne ut korleis helse - Noreg skal administrerast utan regionale helseføretak. I følge Aftenposten satsar han på avvikling før neste stortingsval.