Utset stenging av tunnelar

Statens vegvesen utset stenginga av Innfjord- og Hjelviktunnelen grunna haustferie-trafikk. Tunnelane stenger kl. 19.30 i staden for kl. 18.00. – Vi regner med stor utfart sidan haustferien startar på fredag. Vi ønsker å få unna flest mogleg biler før vi stenger tunnelane og oppfordrar de som kan til å køyre gjennom tunnelane før kl. 19.30, fortel prosjektleiar Halgeir Brudeseth i Statens vegvesen.