NRK Meny

Utfrkøyring Ørskogfjellet

Alle naudetatar er no på veg til Ørskogfjellet der ein personbil har køyrt av vegen. Det er ikkje kjent om nokon har kome til skade, opplyser politiet. I fylgje vegvesenet er det råd å passere vegen der bilen har køyrt utføre, men etter kvart som trafikken aukar vil det kunne bli kødanning. Vegvesenet har rekvirert strøbil til området.