Utforkøyring på Ørskogfjellet

Vanskelege køyreforhold på Ørskogfjellet, utforkøyring på E39 ved Landedalen. Delar av feltet mot Ålesund er sperra like etter ein sving, åtvarar Statens vegvesen.