Hopp til innhold

Unge skal konkurrere i trafikksikkerhet

De er overrepresenterte i ulykkesstatistikkene. Nå skal ungdommen fristes til å bli tryggere i trafikken.

Øvelse ved Tingvoll barne- og ungdomsskole

Elevene i Tingvoll får sterke inntrykk når de ser hva en trafikkulykke kan føre til.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Forestill deg at det akkurat har skjedd en alvorlig trafikkulykke. Nødetatene har kommet til stedet og har en vanskelig jobb med å berge de som sitter fastklemt i det som har blitt et vrak av et kjøretøy.

Det var akkurat dette ungdom i Tingvoll på Nordmøre måtte gjøre onsdag. Stillheten rådet blant de 150 skoleelevene som fulgte nøye med på de realistiske scenene fra øvelsen, og mange lot seg overraske over hvor omfattende og tidkrevende redningsarbeidet kan være.

Øvelse ved Tingvoll barne- og ungdomsskole

Det er svært realistiske scener som blir vist frem på øvelsen i Tingvoll.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Overrepresentert

Ungdom er overrepresentert i trafikkulykker, viser statistikk fra Trygg trafikk. Aller mest utsatt er unge sjåfører de ni første månedene med førerkort. I Tingvoll ønsker de å sette ekstra fokus på trafikksikkerhet, for som så mange andre steder er ikke alt rosenrødt der heller.

– Vi har en del unge som kjører litt for fort eller foretar farlige forbikjøringer på dårlige veier med mye svinger. Vi gjør dette for å være føre var, sier lensmann Olav Gjøvik.

Olav Gjøvik er lensmann i Tingvoll

Olav Gjøvik er lensmann i Tingvoll.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Sammen med de andre nødetatene og kommunen arrangerte politiet realistiske øvelser gjennom en hel dag dedikert til forebygging og informasjonsformidling relatert til trafikkuhell. Det kom tydelig frem hvor store konsekvenser små valg kan ha, og hvor små marginer det er når store krefter setter i sving ved en ulykke.

– Formålet er å bevisstgjøre ungdom og fremtidige nyoppkjørte, forteller Torstein Gjetvik, som er frivilligkoordinator i Tingvoll kommune.

Torstein Gjetvik

Torstein Gjetvik er frivilligkoordinator i Tingvoll kommune.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Vil trigge konkurranseinstinktet

Slike dager for ungdom arrangeres hvert eneste år rundt om i landet, og sånn sett var ikke Tingvoll først ute. De kan likevel ha skaffet seg et forsprang når Trygg trafikk nå vil finne ut om konkurranseinstinktet hos ungdommen kan få de til å lære mer om trafikksikkerhet.

I oktober lanseres konkurransen #ErDuSikker? der videregående skoler kan konkurrere om å samle flest poeng innen trafikksikkerhet.

Ungdommene får i oppdrag å utføre ulike oppdrag som skal gjøre dem til sikrere trafikkanter. For å gi en ekstra motivasjon kan de vinne en skolekonsert med Cezinando, som mange vil kjenne fra NRK-serien Skam.

– Det handler om å få til noe mer langvarig enn bare en enkelt dag, forklarer Torstein Gjetvik.

Konkurransen er ett av mange tiltak for å nå ungdommen, som har høyere ulykkesrisiko enn andre aldersgrupper. Statistikk forteller at årsakene ofte er manglende erfaring eller uoppmerksomhet, høy fart og manglende bruk av bilbelte. Aller mest utsatt er unge mellom 16 og 19 år.

Mange i Tingvoll fikk seg nok en tankevekker onsdag.

Øvelse ved Tingvoll barne- og ungdomsskole

Nødetatene har mange utfordringer hvis uhellet er ute, og demonstrer for skoleelevene hvordan det kan se ut etter en ulykke.

Foto: Eirik Haukenes / NRK