Ueinige om millionar

Totalprisen for Ulstein Arena er framleis uavklart, ifølgje ei orientering til formannskapet i Ulstein. Prosjekteringsgruppa for Ulstein Arena er usamde med ein glasleverandør om fleire millionar kroner og har stemna leverandøren. Advokatar på begge sider jobbar no for å få løyst saka, skriv Sunnmørsposten.

Ulstein Arena
Foto: Arne Flatin / NRK