UDI vil slippe nye aktører til

Utlendingsdirektoratet (UDI) vil ha en mer forutsigbar drift av norske asylmottak og ønsker nå nye aktører i markedet. I mars vil UDI lyse ut rammeavtaler for basismottak i alle regioner. Fredag denne uken inviterer UDI alle eksisterende og potensielle nye operatører av mottak til et åpent møte, hvor de vil presentere sin nye strategi for anskaffelse, forvaltning og utvikling av mottakstjenester. Her ønsker de å nå ut til bedrifter, kommuner og frivillige organisasjoner.