Tunneljobb om natten

Statens Vegvesen vil gjennomføre utbedringen av Freifjordtunnelen i Krifast om natten,  sier distriktssjef Jan Arild Johansen i Statens vegvesen.

Freifjordtunnelen
Foto: Herskedal, Kjell / SCANPIX


Vegvesenet skal diskutere opplegget med Arbeidstilsynet, men Johansen håper sikringsarbeidet kan skje uten stengning.


Vannlekkasjer gjør det ubehagelig for bilistene å kjøre gjennom Freifjordtunnelen.
Sikringsarbeidet kommer trolig i gang til høsten, og det vil ta mellom 12 og 15 måneder.