Tunnelar opne i ei retning

Trafikken gjennom Ålesundstunnelane blir dirigert i ei køyreretning av gangen. Tunnelane er framleis utan straum.