NRK Meny

Tre til legesjekk

I samband med trafikkulykka ved Digernes/Skodjebrua er tre av dei fire involverte sende til legevakt for sjekk. Ein mann i 50-åra er mistenkt for å vere påverka av rus. Det var to bilar involverte i ulykka, men dei er rydda vekk og trafikken kan gå som normalt.