Trafikkulukke Brusdalen

  • Omkjøring Brusdalen

    Øst for Ålesund er E39 stengt i Brusdalen 7 km vest for Valle pga en trafikkulykke. Politiet dirigerer trafikken inn på Gamle Brusdalsvei, men bilister som kjører ut av Ålesund kan med fordel ta gamle Brusdalsvei allerede fra Fremmerholen.