Sula kommune er etikk-vinner

Sula kommune vant høythengende etikkpris.

Etikkpris sula

rådmann Leon Aurdal, prosjektleder Tanja Alme, helseminister Bent Høie, styreleder i KS Gunn Marit Helgesen og ordfører Geir Ove Vegsund.

Foto: privat

Etikkprisen ble delt ut for tredje gang og Sula var nominert sammen med Asker kommune. De to kommunene var nominert for sin sterke satsing på etisk kompetanseheving i helse- og sosialsektoren.

Geir Ove Vegsund

Ordfører Geir Ove Vegsund er veldig fornøyd med at Sula vant etikkpris.

Foto: Trond Vestre / NRK

Ordfører i Sula kommune, Geir Ove Vegsund, er i ekstase.

– Det er fantastisk artig å få en slik pris, det er en stor anerkjennelse for det arbeidet som enheten på Sula har lagt ned i dette prosjektet, sier han.

Styrket omdømme

213 kommuner har vært med i etikk-prosjektet og ti kommuner søkte om å vinne prisen.

Ordføreren hadde god tro på at de kom til å vinne.

– Det har vært et systematisk arbeid med etikk-prosjektet helt siden 2009. Dette er et arbeid som er tatt inn i tjenestene og blitt tatt godt imot av de ansatte, forklarer han.

Hva blir utfallet av å få en slik pris?

– Omdømmet til Sula kommune blir styrket. Og det at der er et systematisk arbeid med dette fører til et bedre arbeidsmiljø og heving av kompetansen, sier han.

Helseministeren skryter av Sula

Helseminister Bent Høie delte ut prisen og han skryter av arbeidet i Sula.

– Det at de jobber systematisk med etikk i helse- og omsorgstjenesten på en slik måte at vi faktisk ser at de ansatte konkret jobber og reflekterer over etiske problemstillinger er veldig bra, sier han.

Men helseministeren sier at dette er et område som må jobbes mer med.

Kjetil Fylling

Kommunalsjef for helse- og sosialsektoren i Sula kommune, Kjetil Fylling, sier det er stas å bli nominert til etikkpris.

Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

– Det er mye å gjøre på dette området, men jeg er glad for at over 200 kommuner allerede er med i prosjektet, sier han.

Viktig med etikk

Mange kommuner i fylket har stramme budsjett, og kommunalsjefen for helse- og sosialsektoren i Sula kommune, Kjetil Fylling, mener det er viktig å ikke glemme etikken.

– Vi kan ikke la være å prioritere etisk tenking, det er en av hjørnesteinene for kvalitetsutvikling og kompetanseheving, mener han.

Hva prøver dere å få til med det etiske arbeidet?

– Vi ønsker at medarbeiderne våre skal møte brukerne våre på en god måte. Det er viktig å holde fokus på det når det er tøffe tider og stramme budsjett. Vi må alltid ha fokus på at tjenesteytingen skjer på en forsvarlig måte, vi er inne på de mest private arenaen i livet til folk og da må vi oppføre oss på en faglig og god måte, sier han.

Mye refleksjon

Kommunalsjefen sier at de bruker mye refleksjon for å oppnå god etikk.

– Vi bruker refleksjon i grupper. Der kan vi reflektere over vanskelige situasjoner og dilemmaer som dukker opp i hverdagen og på den måten bli mer bevisst på hvordan vi utøver tjenestene våre, forklarer han.