Stryker et obligasjonslån

I en børsmelding opplyser Oslo Børs at de mener det Ulsteinvik-baserte rederiet Island Offshore har brutt de såkalte ABM-reglene. – I tillegg har Selskapet brutt bestemmelsen om at revidert årsrapport skal offentliggjøres senest fire måneder etter regnskapsårets utgang, skriver Oslo Børs. Børsen har dermed besluttet å stryke et obligasjonslån fra notering. Hvilket lån dette er snakk om, er ikke opplyst.