Strømbrudd i Molde

Istad Nett har 12.01.16 kl. 21:02 hatt strømbrudd i høyspentnettet i Molde i området Glomstua – Kringstad – Mordal til Julsundet.

Årsak var jordfeil i høyspentnettet.

Samtlige kunder fikk strømmen tilbake kl 21:12, men kunder tilknyttet nettstasjon Bjønnan manglet en fase.

Årsaken ble lokalisert til feil på en høyspentkabel i nettstasjon. For å få gjennomført reparasjonsarbeid ble Bjønnan nettstasjon utkoblet kl 22.25. Forventet reparasjonstid er 2-3 timer.

Totalt sett var ca 850 kunder berørt, mens ca 100 kunder må vente med å få strømmen tilbake til feilen er rettet.