Større kraftmangel i 2015

Nye sterke advarsler om ei kommende kraftkrise i Møre og Romsdal – reservegasskraftverka kan komme til å gå mye.

Botten, Rødal og Bratland

Svein Rødal i Istad Nett, Else-May Botten i LO og fylkesordfører Olav Bratland advarer om kraftsituasjonen.

Foto: Picasa 2.7

Det frykter beredskapsleder Svein Rødal blir situasjonen fordi fylket i 2015 kan oppleve en manko på fem milliarder kilowattimer med strøm. Det mest sannsynlige er at verken kraftledninga fra Sogn og Fjordane er bygd, at det er blitt gasskraftverk innen den tid eller at vindkraftverka i Havsul 1 er bygd.

Svein Rødal er sammen med fylkesordfører Olav Bratland og LO-sekretær Else-May Botten er med i et utvalg som skal gi energiministeren råd om kraftsituasjonen.

Onsdag presenterte de flere alternative scenarier for kraftsituasjonen i Møre og Romsdal.

70 prosent av kraftforbruket går til den kraftkrevende industrien med Hydro aluminum og Ormen lange som de tyngste forbrukerne.

Energisparing monner ikke

- Derfor vil ikke energisparing løse problema, sier Svein Rødal. De som sier det tar feil, hevder beredskapslederen for energiforsyninga i fylket.

–Det er ikke nok med sparelys og sparedusjer. Det må en betydelig omlegging til skal det ha noen betydning for kraftbalansen, mener Rødal.

Småkraftverk eneste nye

En del av småkraftverka kan bli utbygd innen 2015 men ellers er det lite sannsynlig med ny kraftproduksjon i fylket innen den tid. Kanskje er Haram vindkraft utbygd men trolig ikke Havsul 1 og heller ikke noe gasskraftverk.

Kraftlinja som planlegges mellom Sogn og Fjordane og Ørskog er trolig heller ikke ferdig, med de politiske føringene som no blir lagt om at denne må kables i jorda eller sjøen.

Bratland, Botten og Rødal

Olav Bratland, Else-May Botten og Svein Rødal står samla bak advarselene om kraftsituasjon og krever at myndighetene tar grep i tide.

Foto: Picasa 2.7

Gasskraftverk

Skal vi oppnå balanse i kraftsituasjonen på sikt må både Havsul 1 være bygd, industrikraft Møre sitt prosjekt med gasskraftverk må bli realisert og kraftlinja mellom Fardal i Sogn og Ørskog må stå ferdig, mener Svein Rødal. Det er stor fare for at ingen av disse er ferdig innen den tid, sier han.

Det vi står igjen med er at en del småkraftverk i Møre og Romsdal er utbygd, men det monner dessverre ikke og vi får en situasjon verre enn den vi har i dag.