– Det er en konstruktiv bevegelse, men vi har fortsatt utfordringer

I to dager skal fagfolk, tillitsvalgte og ledelsen i Helse Møre og Romsdal stake ut kursen for det videre arbeidet med det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal, og det akuttmedisinske senteret i Kristiansund.

Møte om det nye fellessjukehuset i Oppdal

I Oppdal skal fagfolk, tillitsvalgte og ledelsen i Helse Møre og Romsdal møtes for å diskutere arbeidet med det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal, og det akuttmedisinske senteret i Kristiansund.

Foto: Roar Strøm / NRK

Mandag markerte den første dagen av et todagers stormøte om det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal på nøytral grunn i Oppdal.

Administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme, sier at de nå fokuserer på å ivareta både foretaksperspektivet og prosjektperspektivet.

– Foretaksperspektivet er at Helse Møre og Romsdal er i stand til å levere best mulig tjenester til hele fylket. Prosjektperspektivet er å lykkes med å planlegge slik at det blir et godt og fullstendig spesialisthelsetjenestetilbud til befolkningen i Nordmøre og Romsdal.

– Vi vet dette blir krevende

Espen Remme

Administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme, sier at sjukehussaken fortsatt er utfordrende.

Foto: Roar Strøm / NRK

Plasseringen av det nye fellessykehuset for Møre og Romsdal har skapt strid og sykehussaken er fortsatt en betent sak. Direktøren vet at prosessen fremover også vil være utfordrende.

– Det er klart det er krevende. Denne konflikten rundt den nye sykehuset skaper en del uro, sier Remme.

– Er motstanden på Nordmøre den største utfordringen?

– Å få med både fagfolkene ved begge sjukehusene og befolkningen er kritisk avgjørende for oss. Min opplevelse er at det er en konstruktiv bevegelse, men det er fortsatt noen utfordringer, sier Remme.

Han tror likevel at det vil komme mye positivt ut av disse to dagene.

– Det positive er at vi nå er samlet og har en konstruktiv tilnærming til det vi jobber med. En del av de vanskelige spørsmålene som blir tatt opp er ting som vi må sette oss ned og prate om. Når vi er samlet på denne måten har vi den perfekte muligheten til å diskutere disse sakene, seier Remme.

Lar seg ikke stoppe av søksmålet

Et enstemmig bystyre i Kristiansund gikk i juni inn for å saksøke staten i striden om plasseringen av det nye fellesykehuset.

Remme mener likevel ikke at det overhengende søksmålet ikke skal stoppe byggingen av det nye sykehuset.

– Vi velger å forholde oss til det oppdraget som statsråden har gitt og som Helse Midt Norge har gitt videre til oss. Vi skal realisere sjukehuset i Nordmøre og Romsdal med det akuttsykehuset og det polikliniske i Kristiansund, sier han.

– Utfordrende å bygge sjukehus uansett

I løpet av de to dagene i Oppdal skal Helse Møre og Romsdal få høre på erfaringer fra både Ahus og Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter.

– Å bygge et stort sjukehus i dag er en stor utfordring i seg selv. Derfor prøver vi å høste erfaringer fra de siste prosjektene som er godt etablert i Norge innenfor ulike deler av spesialisthelsetjenesten.

Remme sier at de vil prøve å lære av dimensjoneringsutfordringene Ahus har hatt, og høste erfaringer fra det lokalmedisinske senteret i Nord-Gudbrandsdalen knyttet til hvordan det er å drive med spesialisthelsetjeneste utenfor det klassiske sjukehuset.

– Når dette sykehuset står klart i 2021 så skal det være det fremste lokalsykehuset i sin art. Vi jobber mot å nå det målet, samtidig som vi skal sikre at det skal utvikles et godt tilbud i Kristiansund, som også skal inkluderes i disse planene, sier direktøren.

Langvarig strid, krangel og misnøye er bakteppet når Helsefolk frå fylket no er samla for å planlegge det nye Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Dette skjer samtidig med at andre arbeider med å stoppe den vedtatte sjukehusbygginga på Opdøl i Molde.

VIDEO: