Stengt tunnel

Høyre felt er sperret i Ellingsøytunnelen, i retning Vigra, på grunn av bilstans.