Hopp til innhold

Denne dronen kan gjøre at vinterstengte veger får åpne tidligere

Statens vegvesen skal bruke en ny metode for å sikre at veger med skredfare er trygge for åpning.

Flere veger er ofte stengt til langt ut på våren på grunn av skredfare. Men nå kan stengetiden bli kortere ved hjelp av droner.

Beslutninger som i stor grad ble gjort på kvalifisert gjetting før, blir nå i økende grad basert på fakta, sier prosjektleder og skredfaglig rådgiver i Statens vegvesen Tore Humstad.

Bruker drone

På Julsundet i Romsdal sender dronepilot og geolog i Statens vegvesen, Halgeir Dahle, en drone opp i lufta.

Verktøy som kamera, radar og laserskanner kan plasseres på dronen. Det er disse elementene som skal hjelpe vegvesenet med å ta sikrere beslutninger for rasutsatte veger.

Hvis vi tar foto på en systematisk måte kan vi lage terrengmodeller. Dersom vi fester en liten laserskanner på dronen, kan vi få god informasjon om både terreng og snøoverflate. Andre sensorer vi prøver ut er varmesøkende kamera og radar for å kartlegge stabilitet, sier Humstad.

Statens vegvesen vil bruke drone for å finne ut om rasutsatte veger kan åpne eller ikke. På denne skjermen kan man følge med på donen.

På skjermen kan de følge med på terrenget dronen flyr over.

Foto: Mari Aandahl Kippernes / NRK

Kan åpne veger tidligere

Med informasjonen som hentes inn kan vegvesenet åpne og stenge veger etter hvor stor skredfaren er.

– Vi må stenge når det er nødvendig, men ikke mer enn nødvendig, forklarer prosjektlederen.

Han drar frem den populære turistvegen Trollstigen og vegene til og fra Geiranger i Stranda kommune som et eksempel på veger der denne teknologien kan bli nyttig.

Disse vegene er vinterstengt og de har noen skredløp som vi må ha kontroll på før vi åpner for sommeren. Enten må vi vente til skredene har gått, ellers må vi kunne dokumentere at de sannsynligvis ikke vil nå vegen.

Denne dokumentasjonen kan de få fra dronen.

Trollstigen kafé truffet av snøras

I april gikk det et snøskred som førte til store skader på kafeen på Trollstigenplatået og på fylkesveg 63.

Foto: Dag Christian Ugseth / Møre og Romsdal fylkeskommune

Vil bety mye for sikkerheten

Ordfører i Stranda kommune, Jan Ove Tryggestad, tror denne teknologien vil være svært positiv for både lokalsamfunnet og det regionale næringslivet.

– Åpningen varierer fra tidlig mai til langt ut i juni. Det sier seg selv at hvis hele mai-sesongen går bort, så taper man kolossalt med omsetning.

Jan Ove Tryggestad

Ordfører i Stranda kommune, Jan Ove Tryggestad tror teknologien vil bli nyttig for sikkerheten og turismen til Geiranger.

Foto: Tore Ellingseter / NRK

Ordføreren tror også droneteknologien vil bety mye for folks oppfatning av sikkerhet.

– Litt av problemet på våren og forsommeren er at vi ikke vet hvordan det ser ut oppe på fjellet. Ei drone vil være et veldig viktig instrument for å få et bedre kunnskapsgrunnlag før man eventuelt åpner eller stenger vegen.

Fokuserer på snø

Prosjektlederen forteller at denne teknologien kan avdekke alle typer skred, men at de har valgt å fokusere på snø i dette prosjektet av flere grunner.

For det første ønsker vi å begrense oss litt, og ikke teste alt. For det andre er snøen vanskeligst. Den endrer seg raskt, er løsere og har lite kontrast sammenlignet med andre overflater.

Statens vegvesen forsker på om droner kan gjøre det sikrere å kjøre langs rasutsatte veger.

Prosjektleder Tore Humstad og dronepilot Halgeir Dahle mener informasjonen som hentes inn av dronen vil kunne hjelpe med å ta bedre beslutninger.

Foto: Roar Strøm / NRK

Brukes allerede

Vegvesenet har allerede begynt å bruke teknologien, til tross for at prosjektet ikke er ferdig før i 2024. Til vinteren har de tenkt å bruke droner i skredvarsling på Strynefjellet.

Vi skal se hvor mye bedre vi blir ved å bruke denne teknikken, avslutter Humstad.

Statens vegvesen vil bruke drone for å finne ut om rasutsatte veger kan åpne eller ikke.

Til neste år vil Statens vegvesen jobbe med å få dronen til å fly automatisk. På denne måten vil de slippe å være fysisk til stede mens dronen er ute å innhenter informasjon.

Foto: Mari Aandahl Kippernes / NRK