Normal

Staten bør overta fagskolene, mener NHO

Finansiering av fagskolene må bli langt bedre, mener regiondirektør Torill Ytreberg.

Torill Ytreberg, regiondirektør NHO

Det er fylkene som har ansvaret for driften og finansiering av fagskolene, men nå vil regiondirektør Torill Ytreberg ved NHO at Staten skal overta ansvaret.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– Man skiller ikke på kostnadskrevende linjer mot teoretiske linjer. Det gjør at fagskolene i Møre og Romsdal kommer til kort i forhold til midler, sier regiondirektør Torill Ytreberg ved NHO.

Fagskolene er en kortere, yrkesrettet utdanning, som er bygd på videregående skole eller tilsvarende kompetanse.

Staten bør overta forvaltningen og finansiering av fagskolene, mener NHO i Møre og Romsdal.

– Man er underfinansiert på de kostnadskrevende linjene våre, og det resulterer i at man må legge ned tilbud som er viktige for næringslivet å beholde, sier regiondirektør Torill Ytreberg ved NHO.

Redd fagskolene skal smuldre opp

Fylkene har ansvaret for drift og finansiering av fagskolene, men det skjer etter å ha mottatt tilskudd fra staten. Det er stor forskjell fra fylke til fylke og det har vært vanskelig å treffe rett med finansieringen.

Stortinget skal jo levere en melding nå til høsten, og da håper vi at man tar hensyn til de momentene som vi har fremført. Nå går det et løp, og får man ikke orden på dette nå i høst, da er jeg redd for at fagskolen kanskje smuldrer opp, sier Ytreberg.

Utdanningen gir en kompetanse, som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet. NHO vil ha flere med fagskoleutdanning i Møre og Romsdal, for det er noe næringslivet har behov for.

– Det man først og fremst har bruk for, som man ser i kompetansebarometeret som NHO kjører hvert år, er fagarbeidere. Det er også stort behov for folk som har tatt fagskolen. Folk som har jobbet en stund trenger påfyll av faglig kompetanse. Lærlinger som har tatt et fagbrev etterhvert, tar fagskole som videre karrierevei, sier Ytreberg.