Søker steinalderfunn på Møreaksen

Arkeologer avslutter nå leitinga før vinteren etter gamle steinalderspor i traseen der Møreaksen kommer. Funna vil avgjøre om det blir mer omfattende arkeologiske utgravinger. Se arkeologene i arbeid her på videoen.

arkeologer i arbeid på Opstad

Arkeologene Kristoffer Rantala og Jo Sindre Eidshaug vasker jordprøver på leiting etter steinaldergjenstander.

I vel ett år har arkeologer vært i arbeid på forskjellige sted langs der Møreaksen går oppe i dagen. Her søker de etter gamle steinalderbosettinger eller spor etter aktiviteter fra steinalderen.

Arkeolog Jo Sindre Eidshaug tar prøvestikk i markene på Opstad i Midsund.

Arkeolog Jo Sindre Eidshaug tar prøvestikk i markene på Opstad i Midsund

Foto: Gunnar Sandvik
Prøvestikk

Dette skjer ved at de tar prøvestikk i jorda, lemper av torva og tar noen prøver av jorda, forteller arkeolog Jo Sindre Eidshaug i Møre og Romsdal fylkeskommune. Videre vasker de jorda og undersøker grusen som er igjen for å finne eventuelle steinaldergjenstander, ofte av flint som var en mye brukt stein i denne perioden.

Han og arkeolog Kristoffer Rantala avslutter nå prøvetakinga på Opstad i Midsund, der en tunnel under Romsdalsfjorden evt. skal ha en liten utgang opp i dagen. Innspurten foregår i litt surt novembervær med regn og noen få plussgrader. Nå håper de å få gjort unna det siste arbeidet denne uka, før snøen kommer og dekker markene.

Arkeolog Kristoffer Rantala

Arkeolog Kristoffer Rantala søker gjennom grusen.

Foto: Gunnar Sandvik

Prøvene på Opstad tar de ca. 15 meter over havflata, der havnivået var gjennom et par tusen år tilbake i steinalderen. Der er det av erfaring størst håp om å gjøre steinalderfunn, sier Eidshaug.

Så langt har de ikke gjort noen funn her på Opstad, men tidligere har de gjort spennende funn på Vik og Nerås i Vestnes og på Julbøen i Molde. Nå skal alle prøvene gjennomgås, og så vil Riksantikvaren i samråd med NTNU Vitenskapsmuseet i neste omgang avgjøre om det blir mer omfattende arkeologiske utgravinger før bygging av Møreaksen kan ta til.

Møreaksen

Før bygginga av Møreaksen kan skje, skal man ha vurdert om det kan være verdifulle arkeologiske områder.

Foto: Møreaksen/illustrasjon