Det er skarpe frontar mellom dei som kjempar mot kvarandre om traseval for E39 gjennom Sunnmøre. Både i Ulstein og i Ørsta er det knytt stor spenning til kva statsråden vil ende på, og avgjerda kjem truleg rett etter påske..

Snart vert veivalget tatt

Det er skarpe frontar mellom dei som kjempar mot kvarandre om traseval for E39 gjennom Sunnmøre. Både i Ulstein og i Ørsta er det knytt stor spenning til kva statsråden vil ende på, og avgjerda kjem truleg rett etter påske..