NRK Meny

Smilefjes

Omlag 1100 kafear og restaurantar Møre og Romsdal og trøndelagsfylka får no besøk av inspektørar frå Mattilsynet. Besøka kjem i samband med etableringa av den nasjonale smilefjesordninga. Resultatet av tilsynet blir uttrykt med eit smilefjessymbol, og skal hengast opp godt synleg frå utsida av serveringsstaden.

Smilefjes plakat
Foto: Mattilsynet