Slotsvik får ny direktørjobb

Kystdirektør Kirsti Slotsvik fra Ålesund blir direktør for Jernbanedirektoratet, skriver Sunnmørsposten. Stillingen er et åremål for en periode på seks år. Slotsvik har vært direktør i Kystverket siden 2007 og hun har sittet mange år i styret i Helse Møre og Romsdal. Jernbanedirektoratet er et statlig forvaltningsorgan underlagt Samferdselsdepartementet.