Slipper gebyr

Rederier skal slippe å betale årsgebyr for offshoreskip som ligger i opplag. Tiltaket skal hjelpe en næring i krise og vil spare selskapene for 2,3 millioner kroner. Det har Nærings- og fiskeridepartementet bestemt. Farstad Shipping i Ålesund er et av flere rederi i Møre og Romsdal som har offshorefartøy i opplag.

Offshorefarty bestilt av Farstad Shipping
Foto: Illustrasjon: Rolls Royce Marine