NRK Meny
Normal

Slik blir streiken utvidet

Tirsdag blir streiken trappet opp. Det vil føre til stengte skoler og barnehager, skitne lokaler og færre offentlige tjenester.

Streik Molde

Anne Mari Mordal, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet og streikeleder i Molde (t.v.) og Linn Hagen.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Med mindre forhandlingen blir gjenopptatt i løpet av helgen, vil innbyggerne i Møre og Romsdal merke at streiken er utvidet.

Unio varslet klokken 14 at de vil ta flere medlemmer ut i streik. I Ålesund kommune gjelder dette hovedsakelig pedagogisk personell. Ytterligere 240 medlemmer i Ålesund vil streike fra tirsdag.

200 flere i Molde

Molde kommune har fått beskjed om at om lag 200 ansatte vil gå ut i streik etter pinsen. Dette gjelder assistenter og fagarbeidere i barnehage, skole og SFO og kontoransatte, renholdere, vaktmestere og teknikere.

Mette Holand

Mette Holand

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– Vi har søkt om dispensasjoner og vet ikke hvordan dette vil slå ut før vi har fått svar på søknadene, sier Mette Holand, personal- og organisasjonssjef i Molde kommune.

Det er ventet at Molde kommune vil ha en fullstendig oversikt rundt klokken 14 i ettermiddag.

– Først da vet vi hva vi klarer å holde oppe og hva som må stenges, sier Holand.

162 ansatte er allerede i streik og mange innbyggere tar kontakt for å få vite hvordan streiken rammer dem.

Flere i streik ved videregående skoler

Møre og Romsdal fylkeskommune melder om at flere av de ansatte vil gå ut i streik fra tirsdag.

Arbeidet ble lagt ned ved Romsdal videregående skole

Romsdal videregående skole

Foto: Hans Thomas Eikrem / NRK

Ved Romsdal videregående skole vil 16 ansatte gå ut i streik. Uttaket gjelder renholdere, vaktmestere og kontoransatte.

Ved Molde videregående skole vil blir tre renholdere tatt ut. Ved Fagerlia videregående skole blir tre ansatte organisert i Musikernes Fellesorganisasjon tatt ut.

Rammer

Fra før har streiken i offentlig sektor rammet Fagerlia videregående skole og sentraladministrasjonen i fylkeskommunen. Vel 60 lærere ved Fagerlia videregående skole er alt tatt ut i streik. Det samme er 55 ansatte ved Fylkeshuset som jobber innen renhold og som saksbehandlere og rådgivere.

Ved Samferdselsavdelingen i fylkeskommunen er det vanskelig å få hjelp til transport for funksjonshemmede og drosje fordi saksbehandlerne er tatt ut i streik.

Siste: Unio tar ut flere i Ålesund

Fredag ettermiddag varslet fagforeningen Unio at de tar ut 240 nye ansatte i strek om det ikke blir en løsning innen tirsdag. Plassfratredelsene gjelder fra onsdag 30. mai og fordeler seg slik:

 • Hessa barnehage 4
 • Rabbevågen barnehage 6
 • Storhaugen barnehage 5
 • Åsemulen barnehage 3
 • Blindheim barneskole 50
 • Hessa skole 22
 • Lerstad barneskole 21
 • Åse skole 37
 • Elingsøy barne og ungdomsskole 23
 • Blindheim ungdomsskole 34
 • Kolvikbakken ungdomsskole 1
 • Spjelkavik ungdomsskole 1
 • VH Alternativ opplæring (Stafsethneset) 1
 • Psykisk helse og rustiltak (tidl. HT Blindheim) 3
 • Psykisk helse og rustiltak (tidl. HT Hessa) 4
 • HT Indre (tidl. HT Spjelkavik) 6
 • HT Midtre (tidl. HT Åse-Lerstad) 2
 • Rådmannens stab - Tildelingskontor helse og omsorg 1
 • Sanitetshjemmet 7
 • Skarbøvik sykehjem 5
 • Spjelkavik omsorgssenter 4
 • NAV-Ålesund (sosial) 1
 • Slik informerer Ålesund kommune om den siste utviklinga i streikesituasjonen

Disse tallene kommer i tillegg til tallene som kommer nedenfor, i omtalen av Fagforbundets varsel.

Pedagogisk personell i streik i Ålesund

Tidligere varslet Fagforbundet Ålesund kommune om at 75 nye medlemmer vil gå ut i streik fra tirsdag.De ovenfor nevnte tallene kommer dermed i tillegg til tallene som blir presentert her. Det er ansatte ved skoler, barnehager, musikk- og kulturskolen og svømmehallen som vil legge ned arbeidet. Spjelkavik barneskole blir hardest rammet idet ytterligere 10 ansatte går ut i streik. Også Larsgården og Volsdalen
skoler er alt rammet av streik. Det samme gjelder for Kolvikbakken, Skarbøvik og Spjelkavik ungdomsskole.

Her er oversikten over 2. streikeuttak:

 • Aspøy skole: 3
 • Blindheim barneskole: 1
 • Ellingsøy barne- og ungdomsskole: 3
 • Emblem barneskole: 1
 • Hessa skole: 3
 • Kolvikbakken ungdomsskole: 2 + 1
 • Larsgården barneskole: 3
 • Lerstad barneskole: 1
 • Nørvasund barneskole: 1
 • Skarbøvik ungdomsskole: 2
 • Spjelkavik barneskole: 10
 • Stafsethneset alternative skole: 1
 • Stokke barneskole: 1
 • Vik skole: 1
 • Åse skole: 1
Spjelkavik Barneskole, Møre og Romsdal

Elevene ved Spjelkavik Barneskole blir hardt rammet av streiken.

Foto: Hallgeir Lied

Barnehager:

 • Ellingsøy barnehage: 5
 • Fagerlia barnehage: 4
 • Fremmerholen barnehage: 3
 • Hessa barnehage: 3
 • Kvennaneset barnehage: 1
 • Lerstad barnehage: 1
 • Midtbyen barnehage: 3
 • Nørve barnehage: 3
 • Storhaugen barnehage: 6
 • Åsemulen barnehage 2

Andre:

 • Ålesund musikk- og kulturskole: 1
 • VH Kultur (bl.a. Moa svømmehall): 4

Fredag morgen var om lag 350 ansatte i Ålesund kommune i streik. I alt var det varslet plassfratredelse for 405 ansatte første uttak, men flere har fått dispensasjon.

Ålesund kommune rapporterer fortløpende om konsekvensene av streiken på sin hjemmeside.

Idrett, skoler og barnehager rammes i Kristiansund

Fagforbundet har varsel Kristiansund kommune om at 173 nye medlemmer vil gå ut i streik fra tirsdag. Det største uttaket gjelder assistenter innenfor skoler og barnehager og ansatte ved Atlanten idrettspark.

Her er oversikten over 2. streikeuttak:

 • Allanengen skole: 6
 • Atlanten idrettspark: 16
 • Atlanten ungdomsskole: 4
 • Bygg og eiendom: 1
 • Byingeniøren: 3
 • Dalabrekka skole: 8
 • Dale barnehage: 13
 • Dale barneskole: 7
 • Fløya barnehage: 7
 • Fosna barnehage: 9
 • Frei ungdomsskole: 6
 • Gomalandet barneskole: 2
 • Heinsa barnehage: 9
 • Innlandet skole: 4
 • Juulenga barnehage: 6
 • Karihola barnehage: 13
 • Kultur- og næringsenheten: 1
 • Myra barnehage: 14
 • Nordlandet barneskole: 6
 • Nordlandet ungdomsskole: 2
 • Park og anlegg: 1
 • Rensvik barnehage: 17
 • Rensvik skole: 3
 • Røsslyngveien barnehage: 11
 • Stella Maris barnehage: 4

I Kristiansund er allerede 126 medlemmer i Fagforbundet tatt ut i streik. Kristiansund kommune rapporterer fortløpende om konsekvensene av streiken på sin hjemmeside.

Artikkelen blir oppdatert