Hopp til innhold

Skeivfordelte legestillinger

- Legestillingene i Helse Midt-Norge er urettferdig fordelt mellom sjukehusene.

Bernd Müller
Foto: Roar Strøm / NRK

Utsagnet kommer fra Samarbeidsutvalget for legene i Helse Nordmøre og Romsdal. De mener dette er hovedgrunnen til at enkelte sjukehus kan ha rekrutteringsproblem. Tillitsvalgt for legene Bernd Müller sier problemet er manglende vilje fra St.Olav til å gi helseforetaket i Nordmøre og Romsdal en rettferdig del av legehjemlene.

Sårbart fagmiljø

En rapport om tilbudet til sjuke barn i Midt-Norge er nå ute på høring. Der går det fram at fagmiljøet på barnesjukdommer i Molde og Kristiansund er sårbart og har problem med å skaffe fagfolk. Et av forslagene i rapporten er derfor å flytte to barnelegestillinger fra Molde til Kristiansund. Dersom kvaliteten da ikke blir bedre, bør barneavdelinga i Kristiansund drive som satelitt under Ålesund eller Trondheim. Det mest radikale forslaget i rapporten er å legge ned avdelinga og gjøre den om til poliklinikk.

Det er fire barneavdelinger i Helse Midt-Norge. de er plassert i Trondheim, Ålesund, Levanger og Kristiansund.

I Trondheim deltar 37 leger i vaktarbeidet, i Ålesund 14, Levanger har 8 og Kristiansund 5.

Legene i Helse Midt-Norge mener det er naturlig å gi dette foretaket flere legehjemler, for å bedre rekrutteringa og styrke tilbudet til sjuke barn. De avviser å flytte to barnelegestillinger fra Molde til Kristiansund,fordi det vil svekke fødeavdelinga i Molde.

Saka skal behandles i Helse Midt-Norge neste år.