Skal forske på sil

Runde miljøsenter starter nå et omfattende forskingsprosjekt på det som blir regnet som Norges viktigste fisk, silen. Silen er viktig for næringsgrunnlaget både til torsk og til lundefugl. – Alle lurer på hva som har skjedd med sjøfuglene og hvorfor de går sånn ned. Dette er en helt avgjørende faktor som ikke er blitt undersøkt langs Norskekysten omtrent i det hele tatt. Så man er nødt til å fylle det kunnskapshullet før man kan skylde på andre ting, sier Nils-Roar Hareide som er daglig leder ved Runde Miljøsenter.

Denne fisken, silen, er regnet som en av Norges viktigste fisk
Foto: Arne Flatin / NRK