NRK Meny

Skal bli best på alle hav

Regjeringa ønskjer auka samarbeid mellom petroleum, maritim og marin næring. I den nye havstrategien er målet at Noreg skal bli best på alle hav, ved å satsa på havnæringar der Noreg alt er sterke, Verkemiddel er forsking, innovasjon og teknologiutvinning, samtidig som det bli lagt til rette for hausting og oppdrett av nye artar.