Sjå TV-sendinga kl. 20.55

Ventetida for barn og unge i psykiatrien i fylket er no opp mot 75 dagar, trass i at fristen er 40 dagar. Dette uroar styret i Helse Midt-Norge. Programleiar Bibbi Kjølås presenterer nyheitene frå Møre og Romsdal.

Distriktsnyheiter for Møre og Romsdal