Sjå TV-sendinga kl. 18.50:

Regelverket for fritidsfisking er enno ikkje godt nok kjend blant dei som ferdast på sjøen. Programleiar Bibbi Kjølås presenterer nyheitene frå Møre og Romsdal.