Sjå TV-sendinga kl. 18.50

Politiet etterforskar postkassesprenging i Kristiansund. Tre stativ er sprengde i filler på éin månad. Tore Ellingseter presenterer nyheitene frå Møre og Romsdal.

Distriktsnyheiter for Møre og Romsdal.