Sjå TV-sendinga kl. 18.50

Sau må byttast ut med kyr for å bevare kulturlandskapet. Ny støtteordning kan dempe rovdyrkonflikten og hindre attgroing. Og fiskeriministeren blei utfordra på jobb hos klippfiskprodusent. Vil ha meir fisk foredla i Norge. Bibbi Kjølås presenterer nyheitene frå Møre og Romsdal.

Distriktsnyheiter for Møre og Romsdal