Sjå TV-sendinga kl. 18.50

Tilsette og pasientar ved Mork rehabilitering i Volda er bekymra for framtida. Tilbodet kan bli kraftig kutta. Og Frank Sve sitt forslag om å gjere Helse Møre og Romsdal til eigen helseregion møter motstand. Bibbi Kjølås presenterer nyheitene frå Møre og Romsdal.

Distriktsnyheiter for Møre og Romsdal