Sjå TV-sendinga kl. 18.50

Ein kystkorvett var på kollisjonskurs med ei ferje ved Smøla kort tid før fregatten "Helge Ingstad" sokk utanfor Bergen. Og sjukepleiarstudentane fryktar færre jobbar og hardare arbeidskvardag etter forslag om stillingskutt i Helse Møre og Romsdal. Jannicke Farstad presenterer nyheitene frå Møre og Romsdal.

Distriktsnyheiter for Møre og Romsdal