Sjå 20.55-sendinga:

Turiststraumen frå utlandet aukar her i fylket, men sjølve er vi ikkje like flinke til å vere turist i Møre og Romsdal. Det vil Visit Nordvest ha ei endring på. Jannicke Farstad presenterer nyheitene frå Møre og Romsdal.